Introductie

Haven is een standaard voor cloud-agnostische infrastructuur op basis van Kubernetes. Daarnaast bieden we een referentie implementatie die gebruikt maakt van kops.

De standaard

Haven schrijft een specifieke configuratie van Kubernetes voor om het geschikt te maken voor gebruik binnen overheden:

 • Het cluster voldoet aan de CNCF Conformance test.
 • De control plane van het cluster is High Available uitgevoerd.
 • Authenticatie gebeurt via een centrale inlogvoorziening (OpenID Connect).
 • Autorisatie vindt plaats door middel van Role-Based Access Control.
 • De instellingen Basic authentication en Anonymous authentication staan uit.
 • De Kubernetes API is niet bereikbaar via HTTP, alleen via HTTPS.
 • Er worden centraal metrics verzameld waarmee de gezondheid van een cluster gemonitord kan worden en capaciteitsplanning uitgevoerd kan worden.
 • Er wordt op een centrale plek (container)logs geaggegreerd.
 • Het cluster is voorzien van een voorziening om geautomatiseerd databases uit te rollen en te beheren.
 • Het is mogelijk om dynamisch storage te provisionen, zowel van het type ReadWriteOnce als ReadWriteMany.
 • Worker nodes zijn uitgevoerd met SELinux of grsecurity.
 • De netwerklaag biedt mogelijkheden tot het maken van network policies om toegang op netwerkniveau te segmenteren.

Er zijn verschillende implementaties van leveranciers en cloudprovider waarvan we hebben vastgesteld dat ze Haven-compliant zijn. Bekijk voor meer informatie de aan de slag pagina.

De referentie implementatie

De referentie implementatie maakt het eenvoudiger om met Haven aan de slag te gaan. De implementatie is te downloaden op GitLab. Deze implementatie wordt onder andere gebruikt om verschillende teams bij VNG Realisatie te voorzien van een productie-waardig cluster.

De implementatie kan momenteel alleen gebruikt worden in combinatie met OpenStack. We werken aan ondersteuning voor Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine (GCE) en VMware vSphere.