Haven

Een standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting.

Een applicatie of website die op één Haven omgeving werkt, is herbruikbaar op álle Haven omgevingen.

Haven in één minuut.

Applicaties die ontwikkeld worden, moeten makkelijk herbruikbaar zijn voor alle gemeenten. Waarom blijkt dit in de praktijk vaak lastig?

 • Technische infrastructuur is op verschillende manieren ingericht
 • Applicaties moeten vaak worden aangepast aan de specifieke infrastructuur
 • Overstappen op een andere IT oplossing is complex
 • Grote diversiteit aan IT systemen vraagt om specialistisch beheer

Hoe lost Haven dit op?

Haven is een generieke laag die past binnen de diversiteit van IT systemen van een gemeente. Deze laag maakt de verbinding tussen ontwikkelde applicaties en de IT infrastructuur die gemeenten gebruiken. Hiermee zijn applicaties niet meer afhankelijk van één IT infrastructuur. Applicaties kunnen overal gehost worden zonder ze aan te moeten passen aan de specifieke infrastructuur waarop ze moeten draaien.

 • Wendbaar en flexibel

  Met Haven maakt het niet uit welke cloud- of on-premise oplossing er wordt gebruikt. Ook kan er technisch gezien eenvoudig van leverancier worden veranderd. Migraties zijn veel simpeler.

  Haven heft de onderliggende verschillen in technische infrastructuur op. Anders gezegd: Haven staat voor platform-onafhankelijke cloud infrastructuur.

 • Makkelijk herbruikbaar

  Haven schrijft een specifieke configuratie voor van Kubernetes, bestaande technologie die wereldwijd bij duizendend organisaties in gebruik is.

  Softwareontwikkelaars kunnen makkelijker applicaties voor verschillende organisaties ontwikkelen. Deze applicaties zijn eenvoudig herbruikbaar voor organisaties die Haven gebruiken.

 • Vertrouwd vernieuwen

  Met Haven is er geen grote investering nodig om te kunnen vernieuwen. Op een laagdrempelige manier kunnen de eerste stappen worden gezet. Het is geen alles-of-niets oplossing, maar er kan stapsgewijs gewerkt worden.

  Alles van Haven is open source, inclusief de hulpmiddelen en referentie implementaties. Hiermee kunnen overheden en leveranciers eenvoudig hun eigen Haven omgevingen opzetten.

 • Eenvoudig beheer

  Systeembeheerders kunnen verschillende applicaties op dezelfde manier beheren, in plaats van allerlei verschillende installatieprocedures per applicatie. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om veel applicaties tegelijkertijd te beheren.

  Dit reduceert kosten, evenals de voordelen van cloud zoals het automatisch op- en afschalen van benodigde rekenkracht.

Hoe werkt het?

Haven legt de verbinding tussen ontwikkelde applicaties en de IT infrastructuur die gemeenten gebruiken. Hiermee kunnen de applicaties overal gehost worden zonder ze aan te moeten passen aan de specifieke infrastructuur waarop deze moeten draaien.

Appli-catieAppli-catieCGappli-catieHavenBestaande IT infrastructuur, zowel cloud als on-premise(Common Ground) applicatiesHaven zorgt ervoor dat de applicaties werken met de bestaande IT infrastruur
Appli-catieAppli-catieCGappli-catieCGappli-catieHavenBestaande IT infrastructuur, zowel cloud als on-premise(Common Ground) applicatiesHaven zorgt ervoor dat de applicaties werken met de bestaande IT infrastruur

Meer weten over de werking van Haven?

Wie gebruikt het?

Steeds meer organisaties zijn aan de slag met Haven. Enkele voorbeelden:

 • Gemeente Utrecht
 • Equalit
 • Wigo4it
 • Centric

Samen organiseren betekent ook dat je als gemeenten zoveel mogelijk deelt. Het gebruiken van Haven vind ik een no-brainer: het is totaal beleidsarm en door het te gebruiken besparen we als gemeenten landelijk veel kosten die we door onnodige verschillen in onze IT-infrastructuur nu wel maken.

Mariëlle van der ZandenGemeente Utrecht - CIO

De samenwerking rondom Haven is voor Microsoft een volgende stap in hoe we als bedrijfsleven samen met de overheid streven naar een verantwoorde, veilige en innovatieve overheid. Om te zorgen dat de dienstverlening richting de maatschappij optimaal kan profiteren van de voordelen van technologie.

Anna van den BreemerMicrosoft - Government lead

Signalen is geoptimaliseerd voor Haven, op die manier creëren we een generiek landelijk platform waarop we Signalen eenvoudig beschikbaar maken voor gemeenten en actief bijdragen aan het Common Ground ecosysteem.

Jacco BrouwerSignalen - Programmamanager

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!