Haven

Privacyverklaring

Privacy & security wordt integraal meegenomen in het ontwerp van onze applicaties. Het is een van de kernprincipes van Common Ground.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

1. Algemeen

VNG Realisatie BV verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene privacyverklaring zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de VNG Realisatie BV en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In deze meer specifieke verklaring geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen, alsmede andere belangrijke informatie.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past VNG Realisatie BV regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de algemene en deze specifieke privacyverklaring te raadplegen. Aan het einde van de verklaring staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is aangepast.

2. De verantwoordelijke

VNG Realisatie BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende verwerkingen:

3. Verwerken van persoonsgegevens

Haven verwerkt geen persoonsgegevens.

4. Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in dit document, noch in het document met algemene informatie, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wil opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via realisatie@vng.nl.

5. Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de VNG Realisatie BV uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via realisatie@vng.nl. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de VNG Realisatie BV, dan heeft u het recht om klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op: 21 oktober 2021.