Haven

Over Haven

Haven is ontstaan vanuit de behoefte om beter samen te werken. Applicaties die ontwikkeld worden, moeten makkelijk herbruikbaar zijn voor alle gemeenten. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Gemeenten hebben hun technische infrastructuur op verschillende manieren ingericht. Applicaties moeten daarom vaak aangepast worden aan het specifieke platform waarop ze moeten draaien.

Illustratie van mensen die samenwerken om hogerop te komen

Achtergrond

Interne teams bij VNG Realisatie liepen er tegenaan dat er technische infrastructuur ontbrak. Applicaties moesten op individuele laptops gedraaid worden. Bovenal ondervonden gemeenten beperkingen in de herbruikbaarheid van applicaties, vanwege de diversiteit in de gebruikte platformen waarop deze applicaties moesten draaien.

Vanuit de behoefte om dit beter te organiseren is Haven bedacht en direct intern bij VNG Realisatie in gebruik genomen om van te leren. Al in een vroeg stadium namen de eerste gemeenten Haven in gebruik. Haven is steeds verder uitgewerkt en inmiddels breed omarmd door gemeenten, samenwerkingsverbanden, leveranciers en intern bij VNG Realisatie.

Onderdeel van Common Ground

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!