Haven

OpenStack (Kops)

Referentie Implementatie: Haven op OpenStack met Kops

Haven is eenvoudig op OpenStack te deployen waarbij we gebruik maken van Kops. Dit is de Referentie Implementatie die we bij VNG Realisatie intern gebruiken.

In gebruik nemen

De Haven repository op gitlab bevat de benodigde scripts om eenvoudig een cluster te deployen en beheren. Het geheel wordt door Haven gebruiksklaar aangeleverd in een docker container, deze kun je desgewenst ook zelf bouwen.

Voor meer informatie over de OpenStack Referentie Implementatie is er de README in de repository van Haven.

Ontwikkelen

Als ontwikkelaar kan het prettig zijn om op een development omgeving te werken. OpenStack voorziet hierin middels de Devstack. De voorbeeldconfiguratie is tevens vindbaar in de Haven repository bij de OpenStack Referentie Implementatie.

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!