Haven

Compliancy Checker

In deze sectie laten we zien hoe je met de Haven Compliancy Checker een bestaand cluster kan controleren op Haven Compliancy.

Voorbereiding

Zorg dat je kubectl hebt geïnstalleerd op je lokale computer. Daarnaast heb je cluster admin rechten nodig om het cluster te valideren op compliancy.

Installeren

De Compliancy Checker is onderdeel van de Haven CLI. We bieden de Haven CLI aan voor meerdere besturingssystemen, waaronder macOS, Linux en Windows.

  1. Download de gewenste versie van de Haven CLI
  2. Pak de download uit (unzip haven-v9.0.0-darwin-amd64.zip)
  3. Verplaats de binary in de uitgepakte map naar het gewenste pad (mv darwin-amd64/haven /usr/local/bin/haven)

Checks uitvoeren

Start de Haven Compliancy Checker als volgt:

$ haven check

Binnen enkele ogenblikken toont het systeem de resultaten:

Schermafbeelding van de Compliancy Checker

Een cluster is Haven-compliant indien alle checks slagen, inclusief de CNCF checks. Zie ook haven check --help.

Kubernetes conformance tests

Het is ook mogelijk om de Kubernetes conformance tests uit te voeren. Installeer eerst Sonobuoy. Voer daarna de checks uit zoals hierboven vermeld staat. Voeg daarbij de flag --cncf=true toe.

De basis

Een Haven Compliant cluster is de basis waarop verder gebouwd kan worden. Zorgvuldig beheer is doorlopend van belang voor de operatie en veiligheid, denk hierbij aan:

  1. Het up-to-date houden van het cluster.
  2. Het up-to-date houden van de deployments op het cluster.
  3. Goed beheer voeren op de toegangsrechten tot het cluster.

Ontwikkelaars zullen voorts het cluster in gebruik gaan nemen, voor hen hebben we ter illustratie ook de Ontwikkelen op Haven documentatie pagina's.

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!