Haven

Extern publiceren

In de vorige sectie hebben we een applicatie binnen het cluster beschikbaar gemaakt. In deze sectie laten we zien hoe je deze applicatie extern beschikbaar maakt. Dit kan zowel via een Ingress als met een LoadBalancer service.

Ingress

De eenvoudigste manier om een HTTP service extern beschikbaar te maken is via een Ingress. Het externe verkeer loopt dan via een centrale load balancer. Deze load balancer zorgt voor SSL offloading en beheert automatisch de SSL certificaten via bijvoorbeeld Let's Encrypt. Het is ook mogelijk om eigen SSL certificaten te configureren.

Om de hallo-wereld applicatie via een Ingress beschikbaar te maken dien je allereerst te beschikken over een domeinnaam. De Ingress controller bepaalt namelijk op basis van de hostname naar welke service het verkeer gestuurd wordt.

Maak allereerst op de domeinnaam een CNAME record aan voor de applicatie. Dit record dient te verwijzen naar het adres van de Ingress controller van het cluster. Dit adres kun je bij de beheerder opvragen.

hallo-wereld.mijn-applicatie.nl CNAME ingress-controller.het-cluster.nl.

Maak vervolgens met een editor het volgende bestand aan:

hallo-wereld-ingress.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: hallo-wereld
 namespace: default
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
spec:
 tls:
  - hosts:
    - hallo-wereld.mijn-applicatie.nl
   secretName: hallo-wereld-tls
 rules:
  - host: hallo-wereld.mijn-applicatie.nl
   http:
    paths:
     - path: /
      backend:
       serviceName: hallo-wereld
       servicePort: 80

Pas in dit bestand hallo-wereld.mijn-applicatie.nl aan naar de domeinnaam die je hierboven voor de applicatie hebt aangemaakt.

Maak vervolgens de Ingress aan met:

$ kubectl apply -f hallo-wereld-ingress.yaml

De Ingress controller vraagt nu automatisch een SSL certificaat aan bij Let's Encrypt. De applicatie is na een minuut beschikbaar op de domeinnaam die je hebt geconfigureerd.

Meer informatie over Ingress vind je op Kubernetes.io. Hier vind je onder andere hoe je eigen SSL certificaten kunt configureren.

LoadBalancer service

Je hebt ook de mogelijkheid om een service beschikbaar te maken via een eigen extern IP adres door middel van een LoadBalancer service. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer de service geen HTTP ondersteunt. Gebruik hiervoor de volgende service configuratie:

hallo-wereld-service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: hallo-wereld
 namespace: default
spec:
 type: LoadBalancer
 selector:
  app: hallo-wereld
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80

Aan deze configuratie is het veld type: LoadBalancer toegevoegd. Pas vervolgens de service configuratie aan met:

$ kubectl apply -f hallo-wereld-service.yaml

Je kunt vervolgens met het volgende commando de status van de service bekijken:

$ kubectl get services
NAME      TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
hallo-wereld  LoadBalancer  100.70.192.153  <pending>   80:31664/TCP  3s

Na ongeveer één minuut wordt er automatisch een IP adres toegekend aan de service:

$ kubectl get services
NAME      TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)    AGE
hallo-wereld  LoadBalancer  100.70.192.153  141.105.122.123  80:31664/TCP  108s

Je kunt de service vervolgens extern bereiken via het IP adres dat zichtbaar is onder EXTERNAL-IP.

Meer informatie over de LoadBalancer service kun je vinden op Kubernetes.io.

Schermafbeelding van de applicatie bereikbaar via de LoadBalancer service


De ontwikkelen op Haven pagina's dienen ter illustratie en staan los van Haven Compliancy

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!