Haven

De standaard

Het bestuur van de VNG heeft Haven op 25 maart 2022 tot standaard verklaard. Haven is een VNG standaard voor platform-onafhankelijke cloud hosting. Met Haven kunnen gemeenten op uniforme wijze applicaties hosten (zoals websites) zonder dat zij daarvoor hun IT infrastructuur hoeven aan te passen. Daardoor kunnen applicaties samen worden ontwikkeld en snel worden ingezet bij álle gemeenten.

Werkingsgebied

De standaard is verklaard volgens het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’. Dat betekent concreet dat gemeenten Haven moeten gebruiken, of uitleggen waarom ze dat op dat moment niet doen. De standaard geldt voor gemeenten in de volgende situaties:

  • Als gemeenten de cloud gaan gebruiken op bestaande of nieuwe infrastructuur, is de Haven standaard van toepassing op het hosting gedeelte. In een opdracht aan leveranciers voor hosting moeten gemeenten Haven als eis stellen. De meeste leveranciers bieden al Haven compliant omgevingen aan.
  • Als een gemeente een Common Ground toepassing gaat gebruiken, is de Haven standaard van toepassing op het hosting gedeelte. U vindt een actueel overzicht van toepassingen in de Common Ground Componentencatalogus.
  • Voor leveranciers geldt geen verplichting. Wel kunnen gemeenten Haven compatibiliteit vragen bij de verwerving van infrastructuur en/of applicaties op hun Haven infrastructuur. Het staat leveranciers dan vrij om al dan niet mee te dingen naar een gunning.

Beheer van de standaard

De Haven standaard is zoals iedere standaard onderhevig aan wijzigingen. Ontwikkelingen van (cloud) providers, leveranciers en gebruikte technologie volgen elkaar immers in hoog tempo op. Uitgangspunt is balans te houden tussen nut en noodzaak van updates en eventuele druk op beheer.

Een voorstel tot het wijzigen, toevoegen of verwijderen van een check in de Haven Compliancy Checker - en daarmee de Haven Standaard - kan als volgt worden ingediend:

  • Open een Haven Gitlab issue met label "Standard Change". Deze issue is publiek inzichtelijk.
  • De community is vervolgens uitgenodigd om te reageren op het voorstel in de issue.
  • Het Haven kern team besluit op basis van de input van de community of het voorstel geaccepteerd of geweigerd wordt.
  • Volgens het Haven release management zullen eventuele wijzigingen vervolgens worden meegenomen naar nieuwe versies van Haven.

Een voorbeeld: Haven vereist dat een Kubernetes cluster wordt voorzien van een logging voorziening. Hiertoe is een whitelist opgesteld van bekende toepassingen die hierin kunnen voorzien. Indien er een nieuwe toepassing in beeld komt die ook in logging kan voorzien, kan deze worden opgenomen in de whitelist van de bewuste check.

Release management

Versionering

Haven werkt met Major.Minor.Patch nummerieke versionering. Een voorbeeld: v10.1.3.

Wijzigingen aan de standaard die mogelijk impact hebben op beheer brengen automatisch een ophoging van de Major versie met zich mee. Een voorbeeld: een nieuw te installeren onderdeel in het cluster is vereist.

Wijzigingen die geen impact hebben op beheer zullen middels Minor en Patch versies worden uitgegeven. Denk aan het uitbreiden van een whitelist, het toevoegen van een Referentie Implementatie of het aanpassen van documentatie.

Releases

Haven streeft er naar om nieuwe Major releases per kwartaal uit te brengen, dat wil zeggen januari, april, juli en oktober. Minor en Patch versies kunnen doorlopend worden uitgegeven.

Om met een bestaande Haven omgeving aan Haven Compliancy en daarmee aan de standaard te blijven voldoen, is het noodzakelijk om minimaal ieder kwartaal de Haven Compliancy Checker opnieuw met succes uit te voeren.

Wanneer een omgeving reeds Haven Compliant is en een nieuwe Major versie van Haven wordt uitgebracht, kan het voorkomen dat de Haven Compliancy Checker aangeeft dat de bestaande omgeving niet meer Haven Compliant is.

In voorkomend geval is er een tijdsvak van 3 maanden om de nodige wijzigingen door te voeren aan de bestaande omgeving en deze opnieuw Haven Compliant te maken.

Aan de slag met Haven?

In onze technische documentatie wordt de standaard toegelicht en beschreven hoe u Haven kunt installeren op uw huidige IT infrastructuur. Bovendien hebben we een handreiking programma van eisen beschikbaar gesteld om het inkopen van Haven te vereenvoudigen. Of neem contact met ons op, we helpen u graag op weg!